جهش بورس در ماه پایانی 1401 | در سال گذشته بورس فراز و فرود

4 درصد افت کرد و در 19 روز کاری این ماه 12 روز نزولی را شاهد بودیم.

3 میلیونی قرار گرفت.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، در دو ماه ابتدایی سال تابلوی بورس در اغلب روزها سبز بود.

هم روزهای صعودی جالب توجهی داشت و هم روزهای نزول و سقوط را تجربه کرد.

در فروردین ماه در مجموع 19 روز کاری شاخص بورس در 14 روز صعودی بود.

در سال گذشته بورس فراز و فرود زیادی را پشت سر گذاشت.

شاخص در پایان تابستان در نیمه کانال 1.

5 درصد بود.

تیرماه شاخص 4.

اما در 22 روز کاری خرداد ماه شاخص کل در 11 روز قرمزپوش شد.

در 19 روز کاری مرداد نیز شاخص 12 روز منفی را ثبت کرد و شهریور نیز با افت 5 درصدی شاخص کل به پایان رسید.

بازدهی شاخص در خرداد منفی 2.

اردیبهشت نیز 11 روز مثبت را در 18 روز کاری خود ثبت کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020126974256908288/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند