جهت یابی متغیرهای آینده ساز بورسدر برنامه شمارش معکوس دوشنبه، ضمن بررسی شرایط بازار سهام از منظر ارزندگی، آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر آینده بورس بررسی شد. – فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس امروز، همراه با رضا نازی، کارشناس بازار سرمایه، یکی از نماگرهای اصلی ارزندگی بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. بررسی روند تاریخی نسبت P/E بازار سهام از ورود این متغیر به یک کمربند بنیادی خبر می دهد که طی یک دهه گذشته چندین بار از ریزش های بیشتر قیمت سهام جلوگیری کرده و روندی صعودی را شکل داده است. وی اعتقاد دارد که این موضوع نشان از ارزندگی بازار دارد اما در صنایع مختلف شرایط متفاوتی را شاهد هستیم. به گفته نازی، نرخ بهره بانکی به عنوان سود بدون ریسک تاثیر مهمی بر این متغیر دارد. ضمن اینکه این موضوع از منظر افزایش هزینه تامین مالی شرکت ها نیز می تواند تبعات زیادی را داشته باشد. وی درباره بازارهای جهانی نیز نگاه ویژه ای به روند شاخص دلار و تغییرات آن داشت و گفت: این مهم متاثر از سیاست های انقباضی فدرال رزرو است؛ بنابراین تهدید بازارهای جهانی با وجود واکنش زیادی که بورس تهران به آن داده است، همچنان ادامه دارد. تاثیر نرخ سود بانکی بر ارزندگی بورس رضا نازی درباره تاثیر افزایش غیررسمی نرخ بهره بانکی بر ارزندگی بورس بیان کرد: سود بدون ریسک از چند جهت بر بازار سرمایه
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65003980/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند