جمله استقلال علیه صداوسیما روی تابلوی کنارزمین | سانسور

این دعوای مالی ادامه خواهد داشت
کلید واژه ها: استقلال – داران – سهام داران – صدا وسیما – اینترنتی – هواداران – غیر مجاز – وسیما – مدیران استقلال – بازی – سانسور – امروز – توسط – سهام – علیه – صداوسیما – حقوق – مجاز – گزارشگر – مدیران – ادامه – مالی – آنتن


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64665255/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

گزارشگر بازی هم چندین بار علیه مدیران استقلال روی آنتن صحبت کرد.

– سانسور جمله پخش غیر مجاز اینترنتی مسابقات، تضییع حقوق هواداران و سهام داران توسط صدا وسیما در بازی امروز دوتیم استقلال و سپاهان، جنجال ساز شد.

سانسور جمله «پخش غیر مجاز اینترنتی مسابقات، تضییع حقوق هواداران و سهام داران» توسط صدا وسیما در بازی امروز دوتیم استقلال و سپاهان، جنجال ساز شد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند