جزییات واریز مبالغ جدید به بورس

آخرین اخبار حاکی از آن است که صبح امروز مبالغ جدیدی توسط صندوق توسعه ملی به حساب صندوق ‌تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.


جزییات واریز مبالغ جدید به بورسکد خبر:
32452

۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰۵:۰۰:۰۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65197807/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند