جزییات عرضه اولیه فردا | عرضه اولیه عالیس چقدر نقدینگی می خواهد؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020354553874898944/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%26%23124%3B-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند