جزییات شکایت بهمن موتور از شورای رقابت

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66751885/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند