جریان پول حقیقی در میان نماد ها و صنایع بورس/ حرکت حقیقی به سمت فولادی ها

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200025320204288/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند