جذابیت بازار سرمایه برای پول‌های بزرگ


به گزارش بازار، نیما میرزایی، گفت: گروه‌های صادراتی می‌توانند از نظر سودسازی و جذابیت قیمت، به ویژه برای پول‌های بزرگ، مناسب باشند.

میرزایی افزود: منظور از پول‌های بزرگ پول‌هایی است که در چشم انداز بلند مدت، تمایل به ریسک‌های کم و بازدهی بالا دارند.

این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ورود نقدینگی به بازار سهام از سوی حقیقی‌ها در روزهای گذشته، گفت: بازار هم این ارزندگی را درک کرده است و آن را یک فرصت مناسب برای خود می‌بیند تا در سهم گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های صادراتی، ورود پیدا کند.

میرزایی با اشاره بر اینکه نقطه تعادلی P به E بین ۸ تا ۱۰ و میانگین آن ۶ است، افزود: P به E‌های روزهای گذشته که زیر ۶ است، نشان می‌دهد که جذابیت بازار سرمایه از نظر سودسازی و ریسکی که در دل خرید سهام وجود دارد، به شرط ثبات متغیرهای تاثیرگذار بر آن، به کمترین میزان تاریخی خود رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان پیش بینی کرد، سودسازی شرکت‌ها برای یکسال آینده، رو به رشد بوده و این P به E حتی جذاب‌تر هم خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65659459/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند