جای خودرو در بورس نیست!

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020122473429948416/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند