جاماندگی بورس /خروج محسوس پول حقیقی از بازار سهام

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112709499512832/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%2F%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند