جاماندگان سود سهام عدالت حتما بخوانند/ اطلاعات بانکی خود را اصلاح کنندافرادی که دوره های قبل برای آن ها سود سهام عدالت واریز نشده، می توانند با اصلاح مشکلات حساب بانکی خود، در لیست واریزی های جدید قرار بگیرند. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66021845/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%2F-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند