جاماندگان سهام عدالت چیکار کنند؟ | جاماندگان سهام عدالت بخوانندتکلیف سهام جاماندگان سهام عدالت چه شد ؟ | جاماندگان سهام عدالت چیکار کنند؟ – چه باید بکنند؟ ییس سازمان خصوصی سازی گفت: شناسایی افراد جدید پروسه سختی دارد زیرا باید این اطمینان ایجاد شود که افراد واقعا مشمول هستند یا خیر، البته مسئولیت این کار با وزارت رفاه است حسین …
منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011002945882978304/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند