جاماندگان سهام عدالت عیدی میگیرند | 12 تا 15 میلیون جامانده دیگر داریم

منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110295763720192/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند