جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شدند؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66817295/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند