جاماندگان سهام عدالت بشتابید! | خبر خوش برای کسانی که سهام عدالت ندارند

منبع خبر: ایران آرت
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308980167702528/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%21-%26%23124%3B-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند