جاماندگان سهام عدالت بخوانند | این افراد مشمول سهام عدالت میشوند

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66832619/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند