ثبت 12.2 میلیون اوراق گواهی سپرده در بورس کالا | بازار گواهی

سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، –
کلید واژه ها: اوراق گواهی سپرده – میلیارد تومان – میلیون – سپرده – گواهی – بورس کالا – کالا – ارزش – هفته سوم – میلیارد – تومان – بازار – اوراق – سیمان – هزار – بورس – شاهد – هفته


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65292599/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

بازار گواهی سپرده در هفته سوم مهر، شاهد دست به دست شدن نزدیک12 میلیون و 222 هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از 369 میلیارد تومان بود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند