ثبت نام در سجام را جدی بگیرید

به گزارش صدای بورس، فرزانه یاری با بیان این که سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به عنوان زیرساخت شناسایی فعالان بازار سرمایه ایران مطابق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده و در حال حاضر بستر و درگاه ورودی ارائه بسیاری از خدمات بازار سرمایه است، اظهار داشت: بهره‌مندی سهامداران و دیگر فعالین بازار نظیر ناشران و شرکت‌های کارگزاری از عمده خدمات قابل ارائه در این بازار، منوط به ثبت نام در سامانه سجام است و از سوی دیگر امروزه با توجه به اهمیت سامانه سجام، قانون گذار نیز نسبت به وضع قوانین و مقررات در این خصوص و همچنین مقرر کردن تکالیفی برای ناشران اقدام کرده که به تبع آن، سهامداران نیز مشمول این تکالیف می‌شوند.

معاون حقوقی سمات گفت: وفق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران، شرکت سپرده گذاری مرکزی از مصادیق تشکل های خود انتظام محسوب می شود و از سوی دیگر مطابق بند ۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.

بیشتر بخوانید: با سهام عدالت وام بگیرید


وی اضافه کرد : با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای قانون بودجه سالانه کشور و با توجه به نظارت های پیش بینی شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناشرینی که از تکلیف قانونی مذکور تخلف کنند، ضمانت اجرای مقرر که از بعد اقتصادی و کسب و کار برای شرکت های ناشر بسیار خطیر و تعیین کننده است، اعمال می شود.

وی افزود: به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص صرفاً پس از ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان صورت می پذیرد که بر این اساس دریافت هر نوع خدمات از این شرکت نظیر توثیق اوراق بهادار، فروش وکالتی اوراق بهادار، دریافت لیست سهامداران و… منوط به سجامی شدن اشخاص بوده و در صورت عدم ثبت نام، خدمت مورد درخواست توسط این شرکت ارائه نمی‌شود.

وی افزود: مطابق بند ۲ پانصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۲ فرودین ۹۷، کلیه متقاضیان دریافت خدمات پایه (نظیر کد معاملاتی) در بازار سرمایه کشور، مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه سجام اقدام کنند و ارائه خدمات پایه به مشتریان جدید توسط ارکان بازار سرمایه پس از تاریخ راه اندازی سامانه مذکور امکان پذیر نیست.

بررسی ضرورت ثبت نام در سامانه سجام برای دریافت خدمات بازار سرمایه

بررسی ضرورت ثبت نام در سجام از منظر قوانین و مقررات لازم الاجرا

معاون حقوقی سمات گفت: علاوه بر بعد خدماتی سامانه سجام برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه، این سامانه از منظر تکالیف قانونی مقرر برای بازیگران بازار سرمایه علی الخصوص ناشران نیز حائز اهمیت و قابل بررسی است و برای مثال در خصوص سهام عدالت، مطابق بند ۳ صورتجلسه شورای عالی بورس ۱۲ اسفند ۹۹، بند یک صورتجلسه شورای عالی بورس ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ و بند ۲ صورتجلسه شورای عالی بورس ۱۵ تیر ۱۴۰۰، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف به برگزاری مجامع عمومی خود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و زیرساخت الکترونیک فراهم شده از سوی آن شرکت است.

همچنین به استناد بند ۴ صورتجلسه شورای عالی بورس ۱۲ اسفند ۹۹و بند ۲ صورتجلسه شورای عالی بورس۱۳ بهمن ۱۴۰۰، برای تسریع در تقسیم سود سهام عدالت متعلق به مشمولین سهام عدالت اعم از روش مستقیم و غیر مستقیم، سود تعلق گرفته توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی بین سهامداران، توزیع می شود.

به گزارش شنیده شد، معاون حقوقی سمات در پایان اظهار داشت : از زاویه دیگر نیز چنانچه سهامداران نسبت به ثبت نام در سجام اقدام نکنند، توزیع و واریز سود توسط این شرکت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سهامداران امکان پذیر نیست و عملاً دارنده سهام از حقوق سهامداری خویش محروم می شود یا سود متعلقه را با تاخیر دریافت می کند که براین اساس، به منظور التزام به قوانین و مقررات و احتراز از اعمال ضمانت اجراهای مقرر که برای متخلفین از قوانین وضع شده، کلیه اقدامات مقتضی جهت ثبت نام در سامانه سجام از سوی ناشران و سهامداران صورت پذیرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64385585/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

یاری تصریح کرد : در صورت تخلف ناشرین از مصوبات بالا، مطابق قوانین و مقررات مربوطه نظیر دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران و… با ناشر متخلف برخورد و ضمانت اجراهای مقرر در دستورالعمل های مذکور اعمال می شود همچنین از آن جا که ذینفع تکالیف مقرر برای ناشران، سهامداران آن شرکت می باشند، کلیه سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی باید متقابلاً جهت استفاده از امکان فراهم شده به منظور تسهیل امور سهامداران و تحقق اصل شفافیت امور مرتبط با شرکت های ناشر، در سجام ثبت نام کنند و در غیر این صورت از بهره مندی از امکان پیش بینی شده و حقوق سهامداری خویش محروم می شوند.

یاری تصریح کرد: تمامی اشخاصی که متقاضی ورود به بازار سرمایه و اخذ کد سهامداری و متعاقباً دریافت خدمات ارزش افزوده نظیر مشاهده دارایی خود (پرتفوی)، دریافت سود، شرکت در مجامع عمومی به صورت الکترونیک و… می باشند، باید در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شوند.


توسط دکتر ژند

دکتر ژند