ثبت معامله 2 میلیون و 500 هزار قرارداد آتی در بورس کالادر 10 ماه گذشته امسال حدود 2 میلیون و 476 هزار قرارداد آتی به ارزش 14 هزار میلیارد تومان در بورس کالا دست به دست شد. – به گزارش آتی نیز 2 میلیون و 475 هزار و 931 قرار داد بود و از این میزان 336 هزار و 250 قرار داد به ارزش حدود 2 هزار 300 میلیارد تومان مربوط به دی ماه بود.ثبت معامله 2 میلیون …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66525303/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند