ثبت معامله بیش از ۱۸ میلیون اوراق مبتنی بر کالا


به گزارش بازار، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته دوم مرداد، ۱۸ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۶۲۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش ۸۰۷ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان شد.

ارزش معاملات هفته منتهی به ۷ مرداد بیش از ۸۲۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان برای ۲۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۵۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در معاملات هفته گذشته بازار مالی بورس کالا نیز ۱۰ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴ اوراق گواهی سپرده زعفران دست به دست که این دارایی پایه ارزش بیش از ۴۵۷ میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان ثبت کرد و صدرنشین شد و با کسب سهم ۵۹ درصدی در ارزش معاملات و سهم ۵۷ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست را حفظ کرد.

در معاملات هفتگی بازار فیزیکی در هفته دوم مرداد سیمان با ثبت معامله ۵ میلیون و ۳۱ هزار گواهی سپرده رتبه دوم را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک به ۳ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان شد.

سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۲۸ درصد بود و از لحاظ حجم (پس از زعفران) در جایگاه دوم ایستاد.

۲ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۰۰ گواهی سپرده سکه طلا نیز به ارزش بیش از ۳۱۲ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه سوم را در حجم و رتبه دوم را در ارزش معاملات از آن خود کرد. سهم طلا از حجم کل معاملات ۱۱ درصد و از ارزش کل معاملات ۳۹ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ۳۹۶ هزار و ۳۸۶ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۳۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از زعفران و سکه به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۴ درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود.

در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای سه دارایی نخود، زیره سبز و پسته در هفته قبل در مجموع ۱۳۴ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ۱۶ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان را به ثبت رساند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64602597/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند