تکلیف مابقی سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشخص شد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020106636427280384/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند