تولید شرکت پارس فولاد سبزوار با قطع گاز متوقف شد

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65950252/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند