توقف خروج سرمایه از بورس در ابتدای اسفند

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66918059/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند