توسعه بازار سرمایه در عرصه بین المللقائم مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن گفت: فعالان بین المللی و شرکت های داخلی در خارج از کشور که قصد سرمایه گذاری دارند، – می توانند با خرید اوراق، منابع مالی پروژه های ارزی داخل کشور را تامین کنند. علی بیگ زاده، تامین مالی پروژه هایی که نیاز ارزی دارند را از جمله مزیت های بورس بین الملل دانست و در ادامه تاکید کرد: گسترش بازار سرمایه در عرصه بین الملل از جمله رسالت بورس بین الملل است و با راه اندازی بورس بین الملل نه تنها بازار سرمایه امکان گسترش کمی و کیفی خواهد داشت بلکه مناسبات بازار سرمایه نیز جنبه بین المللی پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه تامین مالی ارزی برای پروژه هایی قابل استفاده است که نیاز ارزی داشته و بعدها درآمد ارزی خواهند داشت افزود :فروش اوراق در عرصه بین المللی نیازمند مقررات و بستر مناسب و بازاری است که امکان مشارکت فعالان بازار سرمایه کشورهای دیگر نیز مهیا باشد. بیگ زاده تامین مالی پروژه هایی که نیاز ارزی دارند را از جمله مزیت های بورس بین الملل دانست و تاکید کرد: فعالان بین المللی و شرکت های داخلی در خارج از کشور که قصد سرمایه گذاری دارند، می توانند با خرید اوراق، منابع مالی پروژه های ارزی داخل کشور را تامین نمایند.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65061785/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند