تورم انتظاری مسکن اوج گرفت


بازار مسکن با یک اتفاق نسبتا خاص در شهریورماه مواجه شد. در حالی که معاملات خرید و فروش کاهشی بود و به کف ۶ ماهه نخست سال رسید اما قیمت افزایشی بود.

دلیل این اتفاق، اخیرا هم در سال ۹۹ و پیش از ریزش بازار سرمایه رخ داد. در شرایطی که معاملات محدودی ثبت شد اما قیمت افزایشی بود.

بررسی گزارش دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت در شهریورماه همچنین از تفاوت تورم اعلامی حکایت دارد. در حالی که بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن را کاهشی روایت کرد، مرکز آمار، تورم را افزایشی اعلام کرد.

چرا با وجود کاهش حجم معاملات، اما قیمت افزایشی بود؟ در عین حال، نرخ تورم کدام نهاد به واقعیت نزدیک تر است؟

محمد جندقی گزارش می‌دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65227070/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند