تنها بازاری که تورم را دور زد

در این داده‌نما، بازدهی ۷ بازار نسبت به تورم از اسفند ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

نکته دیگر اینکه، بازدهی بازار سرمایه(بورس) در این مدت منفی بود.

بازدهی بازارها در 6 ماهه نخست سال نشان می‌دهد، تنها یک بازار بازدهی و سودی بالاتر از تورم داده.

در عین حال، بازدهی ۵ بازار مثبت اما کمتر از نرخ تورم بود، به این معنی که همچنان سرمایه گذاران این بازارها در ۶ ماهه نخست سال به رغم سرمایه گذاری اما از تورم عقب هستند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65220682/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند