تمرکز توان تحلیل روی قسمت مشخصی از بازار با صندوق های بخشی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66967820/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند