تلخی های دهشتناک نافرمانی دلار/فهم مطالبه، کلید حل بحران/پیامد های بازگشت نتانیاهو

دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542333/%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%2F%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند