تلاش برای انتصاب یک مدیر لندن نشین

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020505695454900224/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند