تعیین قیمت پایه با دلار نیمایی اختلال زا نخواهد بود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100630096672768/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند