تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت/ تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه می شود؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65209239/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%2F-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

توسط دکتر ژند

دکتر ژند