تصمیمی جدید برای سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

علیرضا عباس زاده، امروز دوشنبه یکم اسفند، به تشریح نتایج دیدارش با همراهی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، وی با اشاره به اینکه این دیدار در مشهد صورت گرفته، گفت: مهمترین دستور کار این نشست، حل و فصل موضوعات تقسیم سهام خراسان جنوبی از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: موضوع تقسیم سهام سازمان همیاری خراسان رضوی و تخصیص سهم استان، از برنامه های اولویت دار سازمان همیاری خراسان جنوبی است.

عباس زاده با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در این زمینه، از موفقیت آمیز بودن نشست اخیر خود گفت و اظهار کرد: نهایی شدن این سهام که رقمی قابل توجه نیز است، برنامه ریزی برای انجام طرح های توسعه ای سازمان را تسهیل می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66876495/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

رییس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی گفت: موضوع تقسیم سهام خراسان جنوبی از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، یک گام جلو رفت.

– ایسنا/خراسان جنوبی رییس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی گفت: موضوع تقسیم سهام خراسان جنوبی از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، یک گام جلو رفت.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند