تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی، اولین تاثیر مثبت بورس بین الملل


به گزارش بازار، سینا سلیمانی، تصریح کرد: باید توجه داشت که تشکیل بورس بین الملل الزاماتی دارد و همین که در منطقه ازاد کیش بورس بین الملل را تشکیل دهیم، موجب نمی‌شود که سرمایه گذار خارجی جذب شود.

این تحلیل گر بازارهای مالی گفت: احتمالا در شروع کار بورس بین الملل سرمایه‌های خرد جذب این بازار می‌شوند و برای جذب منابع بزرگ مالی ما نیاز داریم تا درجه شفافیت اقتصادی و درجه اعتبار سنجی را در کشورمان افزایش دهیم که این موضوع باید در زمان خود مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64844883/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند