تسهیل انتشار انواع اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه

بنا بر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود در نظر دارد بسیاری از مسائل رایج فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری، از جمله مالیات، بیمه، معافیت‌ها، حضور در بازار سرمایه و… که پیش‌تر تبدیل به یک چالش شده بود را رفع کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65449688/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8Cصکوک اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قراردادهای مورد تائید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به‌صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن هستند.

به گزارش بازار، بر همین اساس در یکی از آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده به‌منظور تسهیل انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات انتشار انواع صکوک برای طرح‌هایی که از سمت صندوق نوآوری و یا صندوق‌های پژوهش فناوری معرفی می‌شوند را به شرط ضمانت طرح‌های مذکور توسط صندوق یا صندوق‌های معرفی کننده اقدام کند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند