تسهیلات یارانه دار شبکه بانکی ظرفیتی بزرگ برای بخش تعاون استسرپرست بانک توسعه تعاون از تسهیلات یارانه دار شبکه بانکی به عنوان ظرفیتی بزرگ برای توسعه بخش تعاون یاد کرد نوشته تسهیلات یارانه دار شبکه بانکی ظرفیتی بزرگ برای بخش تعاون است اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق. – سرپرست بانک توسعه تعاون از تسهیلات یارانه دار شبکه بانکی به عنوان ظرفیتی بزرگ برای توسعه بخش تعاون یاد کرد محمد شیخ حسینی در جلسه کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران بعنوان رییس این کمیسیون اظهار داشت: شبکه بانکی در هر شرایطی خدمات تخصصی و عمومی را به جامعه ارائه داده و به رغم برخی دیدگاه ها، بانک ها از نقاط قوت اقتصاد کشور محسوب می شوند. وی افزود: نیاز بنگاه های تولیدی به نقدینگی و منابع مالی چندین برابر شده و بانک ها در چنین شرایطی وظیفه دشوار تامین منابع مالی تولید را عهده دار هستند. شیخ حسینی تاکید کرد: نظام بانکی به ویژه بانک های دولتی، عهده دار پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تکالیف بودجه ای و مکلف به پرداخت تسهیلات سود ترجیحی هستند که شایسته است سهم تعاونگران از این تسهیلات افزایش یابد. وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 80 درصد تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است و شایسته است سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی بخش های اقتصاد افزایش یابد تا توازن بهتری در این زمینه شکل گیرد.
منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65472524/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند