ترمز افت بورس کشیده شد /افزایش قدرت خریداران بازار سهامبورس تهران یک هفته با نوسانات اندک را پشت سر گذاشت. وضعیت بازار سهام این هفته خیلی بد نبود و جلوی ریزش بیشتر آن گرفته شد. – بازار سهام این هفته را با ارزش معاملات خرد کمتر از 2 هزار میلیارد تومان آغاز کرد و با کمتر از 2 هزار میلیارد تومان هم به پایان رساند. روزهای شنبه و چهارشنبه ارزش معاملات خرد کمتر از دو هزار میلیارد تومان بود. اما در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ارزش معاملات به بالای این رقم رسید. یکشنبه که ارزش معاملات خرد بالاترین رقم در معاملات این هفته بود، ارزش معاملات 2190 میلیارد تومانی ثبت شد. در روز دوشنبه رقم 2150 میلیارد تومان و روز سه شنبه 2100 میلیارد تومان به ثبت رسید. به عبارتی ارزش معاملات خرد در مجموع 5 روز معاملاتی این هفته به 11 هزار میلیارد تومان هم نرسید. خروج متوالی پول به دو هفته رسید این هفته در تمام 5 روز معاملاتی، سرمایه گذاران حقیقی پول از بازار خارج کردند. روز شنبه حدود 90 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد اما یکشنبه خروج پول به 620 میلیارد تومان رسید. دوشنبه خروج پول به 200 میلیارد تومان رسید و سه شنبه 140 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. در نهایت، روز چهارشنبه نیز 200 میلیارد تومان خروج پول از بازار ثبت شد.
منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65284160/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%2F%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند