ترمز افت بورس کشیده شد /افزایش قدرت خریداران بازار سهام

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65284160/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%2F%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند