تداوم ورود نقدینگی افراد حقیقی به بازار سرمایه

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020133819525171200/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند