تخلف فولاد مبارکه چه تاثیری روی بورس داشت؟پس از گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مشخص شد که این شرکت تخلف بیش از 91 میلیارد تومانی داشته است. یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر این تخلف را روی بازار سرمایه توضیح می دهد. – رویداد24 مجلس شورای اسلامی روز شنبه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را منتشر کرد. گزارشی که از بروز تخلفات مالی حدود 91 هزار میلیارد تومانی این شرکت حکایت داشت. بر اساس این تحقیق و تفحص زیان زیرمجموعه های فولاد و پروژه کردن سهام مشخص شد. برای نمونه شرکت توکا از زیرمجموعه های فولاد مبارکه محلی برای کسب انتفاع شخصی مدیران شرکت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل این فرآیند نیز سهامدارانی بوده اند که در پی سودده شدن پروژه سازی سهام، متضرر شده و در سال 99 نیز پس از ریزش شاخص بورس، سرمایه بسیاری از سهامداران شرکت های پروژه شده نابود شد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: ماجرای تخلف بیش از 91 میلیاردی فولاد مبارکه سر و صدای زیادی داشت. اما نکته جالب تر تفاوت سود سال مالی 1400 با این تخلف است. فولا در سال مالی 1400 در حدود 50 هزار میلیارد تومان سود کرد یعنی تخلف این شرکت دو برابر سود پایان سال مالی است. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت حسابرسی، گزارشات بازرسی تخلفات رخ می دهد یعنی دایره نظارت چندان دقیق نیست.
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64805717/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند