تخلف سازمان خصوصی سازی در سهام عدالت/ 20 میلیون جامانده داریم

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020575419092682752/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند