تخصیص 10 میلیون تومان سهام عدالت برای 3.5 میلیون نفر | شورای

مقرر شد هیات واگذاری، جزییات پرتفو و قیمت هر سهم را تصویب کند و تخصیص این سهام در هفته پایانی سال توسط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011222163929606144/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی چگونگی اختصاص 10 میلیون تومان سهام عدالت برای سه میلیون و 500 هزار نفر از مشمولان کمیته امداد، – سازمان بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران را تعیین و تصویب کرد.

شناسایی این افراد با کمک نهادهای حمایتی انجام شده و برای دریافت سهام نیازی نیست مشمولان به سازمان و یا سایتی مراجعه و یا ثبت نام کنند، بلکه همه فرآیند به صورت سیستمی و خودکار خواهد بود و بعد از تخصیص کامل سهام اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، در جلسه عصر امروز سه شنبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به ریاست سید ابراهیم رییسی برگزار شد، تصویب نامه 10 بندی نحوه تخصیص سهام عدالت برای 3.

5 میلیون نفر از مشمولان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران به تأیید اعضا رسید.

مطابق این تصویب نامه، 10 میلیون تومان سهام به صورت قسطی با تخفیف 50 درصد به هر فرد مشمول داده می شود که بازپرداخت اقساط آن از محل سود شرکت ها انجام می شود و مشمولان مبلغی پرداخت نمی کنند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند