تخصیص سهام عدالت جاماندگان بدون بازنشستگان و کارگراناز بین کارگران نیز تنها گروه های خاصی از کارگران ساختمانی و… مشمول دریافت سهام عدالت بودند و مابقی کارگران نیز اکنون سهام عدالت ندارند. – به گزارش گفته، قرار است در مرحله اول چند گروه در اولویت دریافت این سهام قرار بگیرند. آنطور که حسین قربانزاده درباره تصویب تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت گفته، قرار است افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند، فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب شوند. در این بین نامی از بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران دیده نمی شود، گروهی که همواره دغدغه های معیشتی فراوانی داشته اند و بسیاری از آنها از حداقلی بگیر محسوب می شوند. جواد اکبری عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، با اشاره به پیگیری ها و مکاتبات متعددی که در زمینه اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تامین اجتماعی صورت گرفته، گفت: این پیگیری ها تاکنون نتیجه نداشته است. اکبری با بیان اینکه طی سالیانی که از اجرای طرح سهام عدالت گذشته دیگر سهام عدالت به هیچ بازنشسته تامین اجتماعی داده نشده، خاطرنشان کرد: تمام بازنشستگان سال های اخیر از سهام عدالت محروم هستند و مشمول نشده اند.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65346831/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند