تحمیل زیان به خودروسازان یعنی تحمیل زیان به سهامداران عدالت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66694201/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند