تحلیل هفتگی بازار سرمایهبازار سهام با کاهش 34 هزار واحدی شاخص به تعطیلات آخر هفته رفت. در این هفته رفتار برخی حقوقی ها در بازار حکایت از پاسخ مناسب آنها به عرضه داشت. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66560268/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند