تحلیل بنیادی سهام وپست

در نهایت با افزایش 821 درصدی خالص سایر درآمد های این بانک در این نیم سال، پست بانک توانسته است 221 میلیارد تومان دیگر نیز از این طریق به دست آورد و در نهایت سودخالص شش ماهه خود را به هزار و 46 میلیارد تومان برساند که از 451 میلیارد تومان سود خالص شش ماهه سال قبل 132 درصد بیشتر است. روند سودآوری و درآمد زایی پست بانک به نسبت شرایط سایر بانک های کشور بهتر است و در صورتی که این بانک بتواند این جریان را حفظ کند، قرار است صورت های مالی سالیانه پر سودی را از این بانک شاهد باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65645521/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%BE%D8%B3%D8%AA

پست بانک ایران در سال جاری به وسیله رشد قابل توجه درآمدهای خود توانسته بود صورت های مالی سه ماهه ابتدایی خود را با سودآوری بالایی به ثبت برساند. حال، صورت های مالی شش ماهه منتشره از این شرکت نیز نشان از تداوم این روند دارد. پست بانک در شهریور و مهر ماه اخیر توانسته است درآمد های خود را یک سطح دیگر افزایش دهد.

عملکرد مالی شش ماهه وپست08.23

به گزارش اکوایران؛ پست بانک ایران در صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1400 نشان داد که در خالص درآمد تسهیلات اعطایی خود به نسبت سال 99 رشد 88.5 درصدی داشته است. سود خالص پست بانک در سال 1400 از 696 میلیارد تومان سال 99 به هزار و 211 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 74 درصدی سودآوری این بانک در سال 1400 دارد. صورت های مالی سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز نشان از ادامه روند صعودی درآمد زایی و سود آوری پست بانک در سال جاری داشت. در ماه قبل که صورت های مالی شش ماهه پست بانک منتشر شد، تحلیل گران می گفتند که این بانک امسال هم مشابه سال قبل با رشد چشمگیری در سودآوری خود، سال مالی را به پایان می رساند. نظر تحلیل گران به دلیل رشد سودآوری پست بانک در تابستان بود و تاحدی سودآوری این بانک را افزایش داده است که تحلیل گران پست بانک را در بین سایر بانک های بورسی کشور در شرایط مساعد تری بدانند. افزایش سرمایه پست بانک ایران که قرار بود در هفته اخیر انجام شود به دلیل اختلاف بانک با دولت که به سود سهم دولت از فعالیت این بانک بر می گردد، متوقف شده است.

درآمد ماهانه پست بانک از ابتدای سال 1400

پست بانک ایران در شش ماهه سال جاری مشابه عملکرد خود در صورت های مالی سه ماهه رشد سودآوری خود را ادامه می دهد. این بانک در شش ماهه سال جاری به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل 87 درصد افزایش خالص درآمد اعطای تسهیلات، 21 درصد افزایش خالص سود مبادلات ارزی و 168 درصد افزایش سایر درآمد های عملیاتی را تجربه کرده است. از طرف دیگر خالص درآمد کارمزد های این بانک به دلیل افزایش بیشتر هزینه های آن منفی شده است. مجوع درآمد های عملیاتی این بانک به هزار و 866 میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری رسیده که به نسبت هزار و 55 میلیارد تومان سال قبل افزایش 77 درصدی داشته است. هزینه های اداری، مطالبات مشکوک الوصول و مالیات این بانک در شش ماهه سال جاری به ترتیب 35 درصد، 245 درصد و 284 درصد افزایش یافته است به شکلی که هزینه مطالبات مشکوک الوصول این بانک به 181 میلیارد تومان برای شش ماهه سال جاری رسیده است.

درآمد ماهانه وپست08.23

اصلی ترین مرجع درآمدی پست بانک و سایر بانک های کشور درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی است. پست بانک در سال 1400 توانسته بود به طور متوسط 254 میلیارد تومان درآمد ماهانه اعطای تسهیلات به دست آورد. این عدد برای هفت ماهه سال جاری به 339 میلیارد تومان افزایش یافته است. پست بانک در هفت ماهه ابتدایی سال قبل توانسته بود هزار و 573 میلیارد تومان درآمد اعطای تسهیلات به دست آورد. در هفت ماهه سال جاری پست بانک توانست 2 هزار و 375 میلیارد تومان درآمد اعطای تسهیلات داشته باشد که با رشد 51 درصدی همراه بوده است.

مسئله حائز اهمیت در درآمدزایی این بانک، عملکرد شهریور و مهر ماه است. این بانک در دو ماه گذشته درآمد خود را به طور متوسط صد میلیارد تومان افزایش داده است. در مرداد ماه درآمد های این بانک از محل اعطای تسهیلات حدودا 326 میلیارد تومان بود اما در مهر ماه 428 میلیارد تومان درآمد اعطای تسهیلات برای این بانک به ثبت رسیده است.

عملکرد مالی شش ماهه پست بانک ایران

توسط دکتر ژند

دکتر ژند