تحلیل بنیادی سهام ساوه / سود خالص تابستان سیمان ساوه 2.5 برابر شد

در 7 ماهه سال جاری سیمان ساوه  985 میلیارد تومان فروش داشته که 59 درصد بیشتر از 618 میلیارد تومان 7 ماهه سال قبل است و در این هفت ماهه متوسط فروش ماهانه به 141 میلیارد تومان در ماه رسیده است. فروش مهر ماه سال جاری برای شرکت سیمان ساوه 171 میلیارد و 85 میلیون تومان بوده است که به نسبت 175 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش شهریور ماه کاهش 4.6 میلیارد تومانی داشته است و به نسبت 93 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش مهر 1400 نیز رشد 83 درصدی داشته است.

عملکرد مالی و سودآوری شرکت سیمان ساوه

IMG_20221121_125354_070

IMG_20221121_125352_082

IMG_20221121_125350_073

به گزارش اکوایران، شرکت های سیمانی بورس تهران در سال جاری عملکردهای مناسبی را از خود بر جای گذاشته‌اند. سیمانی‌ها به دلیل بازار فروش مطلوب و نرخ های فروش متناسب که به نسبت سال قبل رشد زیادی داشته است توانسته اند سودآوری خود را افزایش دهند. نرخ فروش دو محصول استراتژیک سیمان ساوه از ابتدای سال 1400 روندی صعودی را به خود گرفته است. شرکت سیمان ساوه نیز در سال جاری صورت های مالی سه ماهه و گزارش‌های عملکرد ماهیانه خوبی را به ثبت رسانده بود. در ماه اخیر، صورت های مالی شش ماهه این شرکت نیز منتشر شد که با پیش بینی های گزارش های اخیر اکوایران نزدیک بوده است.

شرکت سیمان در شش ماهه امسال با افزایش 55 درصدی درآمد های عملیاتی خود به 814 میلیارد تومان از 525 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شش ماهه ابتدایی سال قبل رشد خوبی را در درآمدزایی خود تجربه کرده است. بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این شرکت با رشد 53 درصدی از 215 میلیارد تومان به 329 میلیارد تومان رسیده است. سودناخالص سیمان ساوه در شش ماهه سال جاری با افزایش 57 درصدی از 310 میلیارد تومان به 485 میلیارد تومان افزایش داشته است.

هزینه های عملیاتی این شرکت در شش ماهه سال جاری به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل کاهش 40 درصدی داشته که قابل تأمل است. هزینه مالیات ساوه نیز به علت افزایش سودخالص نزدیک به دو برابر شده است. نکته دیگری که در صورت های مالی این مجموعه دیده می شود افزایش سه برابری سایر درآمد های غیرعملیاتی است که باعث رشد بیشتر سود خالص سیمان ساوه به نسبت سود عملیاتی این شرکت شده است. در نهایت سودخالص شش ماهه سال جاری با افزایش 89 درصدی به میزان 201 میلیارد تومان از 225 میلیارد تومان شش ماهه ابتدایی سال قبل به 427 میلیارد تومان رسیده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65749311/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1

سیمان خاکستری برای ساوه منبع اصلی فروش داخلی محسوب می شود. این محصول در تمام 7 ماهه سال جاری نرخی بیشتر از ماه مشابه در سال قبل داشته است. نرخ فروش داخلی سیمان خاکستری در شهریور امسال 8 درصد بیشتر از شهریور سال گذشته بود در صورتی که در تیر ماه امسال 90 درصد بیشتر از تیر سال قبل بوده است. دیگر محصول استراتژیک سیمان ساوه را می توان سیمان سفید دانست که اکثر فروش صادراتی این شرکت از این محصول انجام می شود. نرخ فروش این محصول در تمام 7 ماه گذشته به نسبت ماه مشابه در سال قبل بیش از 17 درصد رشد داشته است و در دو ماه اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده. روند نرخ های فروش سیمان ساوه نشان می دهد که بخش اصلی رشد فروش این مجموعه، از تغییرات نرخ نشأت گرفته و تنها بخش کوچکی از آن مربوط به افزایش تناژ تولید و فروش است.

فروش ماهانه سیمان ساوه از ابتدای سال 1401

فروش ماهانه شرکت سیمان ساوه نشان می دهد که این مجموعه در روند فروش ماهیانه خود از یک جریان رو به رشد بهره می برد و در 7 ماهه سال جاری رشد قابل توجه را در فروش ماهانه خود داشته است. در 6 ماه از 7 ماه گذشته از سال 1401 فروش ماهانه بیشتر از ماه مشابه در سال قبل بوده است. شرکت سیمان ساوه در سال 1400 توانست هزار و 135 میلیارد تومان فروش داشته باشد و متوسط فروش ماهانه برای این شرکت در سال قبل 94.6 میلیارد تومان بوده است.

سود آوری فصلی سیمان ساوه نیز نشان می دهد که این شرکت حاشیه سود خالص فصلی بیش از 34 درصدی را از ابتدای سال 99 تجربه کرده است و در تابستان سال جاری این معیار را به 54 درصد رسانده است. بیشترین حاشیه سود خالص فصلی این شرکت از ابتدای سال 99 در پاییز سال قبل با 59 درصد به ثبت رسیده است. روند درآمدهای عملیاتی فصلی این مجموعه نشان می‌دهد که سیمان ساوه درآمد های خود را فصل به فصل افزایش داده و در تابستن امسال با رشد بیش از 100 میلیارد تومانی به نسبت بهار در اوج خود قرار دارد. با وجود روند صعودی درآمدهای فصلی شرکت سیمان ساوه، به دلیل نوسانات حاشیه سود، سود خالص فصلی از روند صعودی منظمی برخوردار نیست. با این حال در تابستان سال جاری این شرکت در اوج درآمد زایی خود با حاشیه سود خالص مناسبی توانسته است 170 درصد سود خالص فصلی بیشتری را به نسبت تابستان سال قبل تجربه کند که بیشترین سود خالص فصلی این شرکت بوده است.

اکوایران: شرکت سیمان ساوه در صورت‌های مالی شش ماهه سال جاری خود سود خالص 427 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. این سود خالص نشان می دهد که عملکرد تابستان این مجموعه 257 میلیارد تومان سود خالص به همراه داشته که 170 درصد بیشتر از سود خالص 95 میلیارد تومانی تابستان سال قبل است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند