تحلیل بنیادی سهام زاگرس/ افت شدید سود خالص پتروشیمی زاگرس

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65448609/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3%2F-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند