تحقیق و تفحص فولاد مبارکه غیرکارشناسی و خلاف قانون است| تعیین مدیر فولاد توسط دولت من درآوردی است!

تحلیلی که داشتیم این بود برای منافع گروهی خود مخالفت می کند. این فرد شناخته شده برای همگان است. در کل مخالفت داشتند و یک جلسه خاصی نبود. تمام انگیزه و هدف آنها این بود که من تغییر کنم. یک نمونه هم قرارداد همسر آقای واعظی را مطرح می کنند. قرارداد آقای آخوندی و شهردار اصفهان را مطرح می کردند که استاد دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان بود و یک مقطعی نیز شهردار اصفهان بود. قرارداد کلی با دانشگاه اصفهان در ۳۰ سال گذشته داشتیم. می گفتند شما با شهردار قرارداد بستید.

از سوی دبیر کمیسیون بود. تلفن می زدیم و می گفتیم برای توضیح بیاییم(نامه آقای قالیباف و نامه من موجود است که زمانی برای توضیح در کمیسیون صنایع می خواهیم) ولی زمان برای دفاع به ما ندادند. رئیس کمیسیون صنایع آقای تالارپشتی بود که تحقیق و تفحص را امضا نکرد به دلیل اینکه فرد باتجربه ای بود و می دانست این تفحص مشکل دارد.

۱۰۰ درصد قبول دارم که تسویه حساب با شخص من بود.

خیر. صحبت کردیم و گفتند بررسی می کنیم و خبر می کنیم ولی خبری نشد.

*این از سمت رئیس کمیسیون بود؟

من نمی توانم با قطعیت این را بیان کنم. نمی دانم چرا رئیس کمیسیون را تغییر دادند ولی وقتی رئیس کمیسیون را تغییر دادند دو روز بعد گزارش به صحن رفت. پیگیری کردیم و گفتیم حق ما چطور شد؟ گفتند رئیس کمیسیون گزارش را آورده و گفته آماده است و ما امضا کردیم.

جالب است بدانید وقتی آقای رزم حسینی به من دستور داد با آقایان نماینده صحبت کنم و داستان حل شود، ظاهرا آنها خواسته بودند من مدیرعامل مس شوم. فقط می خواستند من را از فولاد بیرون کنند. من اندازه سن آنها سابقه کار اجرائی دارم و زشت می دانم که به من بگویند استعفا بدهم. آقای رزم حسینی در این باره کوتاهی کرد. حتی براین باور بود که می گفت اشتباه کردید باید به مس می رفتید تا این داستان ها درست نشود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65099594/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B

*وقتی به کمیسیون نامه و پیغام زدید تا زمان به شما بدهند چه جوابی به شما دادند؟

من از این موضوع خبر ندارم. چند نکته درباره تحقیق و تفحص بیان کنم. تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خلاف قانون است به دلیل اینکه شرکتی خصوصی است. تحقیق و تفحص طبق آئین نامه داخلی مجلس یک چارچوبی دارد که در مواد ۱۲ تا ۲۱۶ آئین نامه داخلی بدان پرداخته شده که چطور تحقیق و تفحص صورت گیرد.

*بحث قرارداد فولاد مبارکه با پروین داداندیش(همسر رییس دفتر روحانی) چه بود؟

اصل تحقیق و تفحص خلاف و غیر کارشناسی است. متاسفانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط یک نماینده انجام شده که یک روز سابقه کار اجرائی ندارد. وقتی شما می خواهید یک صنعتی که صنعت مادر و لکوموتیو است و یکی از استراتژیک ترین صنایع ایران بشمار می آید تحقیق و تفحص کنید باید فرد مسلط و آشنا باشد. تحقیق و تفحص یک گزارش غیر کارشناسی است. دلیل من این است که خلاصه آمار و اطلاعات مالی و اسناد تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را بیان می کنند که جمع تخلفات ریالی ۹۲ هزار میلیارد تومان شده است. بند اول تخلفات ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که این کل سرمایه گذاری های فولاد مبارکه است. بخش پنجم ۲۶ هزار میلیارد که حدود ۳۰ درصد است. همچنین کل خریدهای مبارکه را تخلف فرض کرده است. چون از سه هزار کارخانه جنس می خریم و به سه هزار کارخانه جنس می دهیم. تمام خریدهای ما که جزئیات آن در این جداول وجود دارد، تخلف محسوب کرده است. در جای دیگر نیز ۵۱ هزار میلیارد که ۶۰ درصد از این عدد می شود که کل فروش مبارکه است را تخلف محسوب کرده است.

*از تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ای که اعضای کمیته به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند ظاهرا ۸۰ صفحه به قوه قضائیه ارسال شده است؟

وقتی تحقیق و تفحص را در مدت ۸ ماه انجام می دادند ۱۷ مورد تخلف از قانون را به مجلس گزارش دادیم. به اصل ۹۰ شکایت کردیم، به هیئت رئیسه نوشتیم، به رئیس کمیسیون صنایع نوشتیم و به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نوشتیم و گفتیم این هیئت تحقیق و تفحص ۱۷ مورد تخلف از قانون دارد ولی هیچ توجه و رسیدگی نشد. در صورتیکه طبق قانون هر ایرانی در هر نقطه ای در هر موضوعی می تواند به اصل ۹۰ شکایت کند. ما از خودشان به خودشان شکایت کردیم و بی توجه بودند.

*رییس مجلس دستور به کمیسیون صنایع برای وقت دهی به فولاد مبارکه داد ولی کمیسیون توجه به دستور رییس مجلس نداشت؟

این موضوعاتی که نمایندگان روی آن دست گذاشتند در ۳۰ سال گذشته در فولاد مبارکه بوده است. من ۳-۲ دانشگاه را قرارداد بستم، ۱۳۲ دانشگاه و قرارداد با آنها در طی ۳۰ سال گذشته بوده است.

*زمانی که آقای تالارپشتی رئیس کمیسیون بود به شما وقت ندادند؟

* مخالفت دیگر نماینده استان اصفهان چه بود؟

*تغییر رئیس کمیسیون صنایع و معادن جزئی از این موضوع بود؟

*اصل صحبت نماینده مورد نظر شما چه بود که اصرار داشتند شما استعفا بدهید؟

*بیان کردید دو نماینده اصفهان استارت تحقیق و تفحص را زده اند. باید عنوان کرد که این دو نفر تسلط کافی در مجلس دارند که توانستند تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ایی جمع آوری کنند و بقیه اعضای کمیسیون صنایع را قانع کنند که با شما جلسه نگذارند!

*مهم ترین چالشی که در این تحقیق و تفحص وجود دارد چیست؟

*به نظر شما تحقیق و تفحص بیشتر جنبه تسویه حساب بود؟

یک اشکالی که در گزارش تحقیق و تفحص دیده می شود، این است که دولت چرا مدیر آنجا را تعیین می کند؟ این ابهام و ایرادی است که در همه شرکت های به اصطلاح خصولتی وجود دارد. از یک سو طبق قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود و از سوی دیگر دولت مدیر آن را تعیین می کند. این یک امر من درآوردی است.

دو نماینده استان اصفهان تمام تلاش خودشان را کردند من از فولاد مبارکه بروم. این طور نبود که کل نمایندگان استان با من مشکل داشته باشند. این دو نفر هم انگیزه ۱۰۰ درصد سیاسی داشتند. یک نماینده امتیاز می خواست و نماینده دیگر می خواست شخصی که ظاهرا دوست صمیمی ایشان بود را مدیرعامل کند

اشکالی که در گزارش تحقیق و تفحص دیده می شود، این است که دولت چرا مدیر آنجا را تعیین می کند؟ این ابهام و ایرادی است که در همه شرکت های به اصطلاح خصولتی وجود دارد. از یک سو طبق قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود و از سوی دیگر دولت مدیر آن را تعیین می کند. این یک امر من درآوردی است

زیر پنچ تا دانشگاه بود. افرادی در سال ۹۸ فشار آوردند که من از فولاد مبارکه بروم. دو نماینده استان اصفهان تمام تلاش خودشان را کردند من از فولاد مبارکه بروم. این طور نبود که کل نمایندگان استان با من مشکل داشته باشند. این دو نفر هم انگیزه ۱۰۰ درصد سیاسی داشتند. یک نماینده امتیاز می خواست و نماینده دیگر می خواست شخصی که ظاهرا دوست صمیمی ایشان بود را مدیرعامل کند. من به دستور وزیر وقت(رزم حسینی) به دفتر آن نماینده رفتم، گفت شما همین الان استعفا بدهید و بروید و ما هیچ کاری با شما نداریم. من گفتم از شما اجازه نگرفتم که به فولاد مبارکه بروم و الان با اجازه شما بروم. وقتی دیدند که استعفا نمی دهم مشکلات را آغاز کردند.

براساس قوانین جاری کشور فولاد مبارکه شرکت خصوصی است. قانون کشور می گوید، اگر در شرکتی دولت زیر ۵۰ درصد سهام داشته باشد و آن شرکت ردیف بودجه نداشته باشد خصوصی است. فلذا فولاد مبارکه براساس قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود. ۱۰ رای داریم که یکی از مهم ترین رای ها، رای هیئت دیوان عمومی و اداری کشور است. در این رای تصریح شده شرکت فولاد مبارکه به دلیل این که زیر ۵۰ درصد سهام آن برای دولت است، خصوصی محسوب می شود. از سال ۸۶ با واگذاری سهام عدالت و فروش سهام فولاد مبارکه در بورس به صورت بلوکی و غیربلوکی سهام دولت به ۱۷.۳ درصد رسید و بقیه سهام نیز واگذار به دیگران شد. بزرگترین آن ۳۳ درصد و مربوط به سهام عدالت است که از سال گذشته این سهام نیز آزاد شد.

از او باید بپرسید. نماینده طبق قانون اساسی شان اجرائی ندارد، شان بسیار بزرگی به نام قانون گذاری دارد.

*با توجه به اینکه قانون می گوید فولاد مبارکه خصوصی است دلیل اصلی اینکه دولت مدیر این شرکت خصوصی را مشخص می کند، چیست؟

اسم آدم ها را نباید بیان کنند. توهین های تندی و حرف های زشتی به این خانم می زنند. می گوید قرارداد ۱۰۰ میلیاردی بستید، یا با فلانی قرارداد ۱۰ ساله بستید. پشت تریبون مجلس چند حرف خلاف قانون درباره شما می زنند و شما نمی توانید از خود دفاع کنید. قانون گذار گفته اسم آدم ها را بیان نکنید تا حرمت آدم ها حفظ شود. اسم خانم داداندیش، خانم نامداری، خانم آقامحمدی و غیره را نام برده که این خلاف قانون است. نماینده هایی که آنجا نشسته اند باید مخالفت می کردند. رئیس مجلس باید تریبون او را قطع می کرد.

*در دوره ایی که شما مدیریت فولاد را بعهده داشتید با چند دانشگاه قرارداد بستید؟

هیچ جواب کتبی دریافت نکردیم.

در تحقیق و تفحص وقتی گزارش کامل شد و می خواهید نهایی کنید و به صحن بفرستید و بعد به قوه قضائیه برود قبل از آن دستگاه را بخواهید و توضیحات آنها را گوش بدهید. در تبصره ۳ ماده ۲۱۲ می گوید اگر وزیر یا رئیس دستگاه تغییر پیدا کردند باز هم باید این اتفاق بیفتد تا حقی از او ضایع نشود. هر چقدر نامه و تلفن زدیم و ارتباط برقرار کردیم که ما طرف قضیه هستیم طبق قانون-زیاده خواهی هم نمی کنیم- توضیح دهیم و بعد هر چه تصمیمی خواستید به اختیار خود بگیرید. یا با توضیحات ما قانع می شوید یا نمی شوید و این حق قانونی ماست. به این هم عمل نکردند. قانون گذار انتظار دارد قوه مجریه و قوه قضائیه و بقیه دستگاه ها قانون را رعایت کنند. این حق طبیعی مجلس است اما اگر خود مجلس قانون را رعایت نکند چه انتظاری از دیگران دارد؟ ما هر چه داد زدیم و نامه نوشتیم و آقای قالیباف روی این دستور داد که یک وقت بدهید که اینها توضیح دهند، این حق قانونی ما را پایمال کردند و گوش ندادند و در صحن رفت و افتضاحی که بوجود آمد.

بله. کمیسیون هیچ توجهی نکرد. این قانون بود و گوش ندادند. گزارش را ارسال کردند و قبل از اینکه گزارش به قوه قضائیه برسد منتشر کردند. اینکه می گویم سیاسی برای این است که طبق قانون حق نداشتید اسم افراد را بیان کنید. در گزارش ۳۰۰ صفحه ای ۴۲ بار اسم من را آورده اند و ۱۰۰ بار اسم مدیر عامل سابق را آوردند. اسم اشخاص دیگر اعم از معاونین، خانمها، آقایان را آورده اند. همه اینها خلاف قانون است. اگر بخواهیم کار قانونی و درست کنید حق ندارید با کارهای خلاف و غیرقانونی جلو بروید، آن هم از سوی مجلس!

بازار؛ گروه ایران: تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ای فولاد مبارکه اصفهان در هفته های گذشته حاشیه های زیادی را برانگیخت و اتفاقات عجیبی را درون کمیسیون مربوطه در مجلس رقم زد.
در این باره خبرنگار بازار با «حمیدرضا عظیمیان» مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه به گفتگو پرداخته است که از نظر می گذرد:

*آقای رزم حسینی که وزیر صنایع در آن زمان بود درباره تحقیق و تفحص نظری داشتند؟

این موضوع را بارها توضیح دادیم ولی متاسفانه گوش شنوا نبوده است. همسر آقای واعظی رئیس دانشگاه آزاد غرب تهران در آن زمان بود. طی ۳۰ سال گذشته شرکت فولاد مبارکه با ۱۳۲ دانشگاه، شهرک علمی تحقیقاتی، مرکز فناوری، موسسات آموزشی و پژوهشی، اعم از دولتی ها و آزاد، پیام نور و…. قرارداد داشته است. همانطور هم با دانشگاه تهران و نجف آباد و اصفهان و مبارکه قرارداد داشتیم و برای شرکت کارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی می کردند. یکی از ۱۳۲ دانشگاه، دانشگاه آزاد غرب بوده که اتفاقاً رئیس آن زمان، همسر آقای واعظی بودند. شرکت فولاد مبارکه با دانشگاه ها قرارداد بسته نه با شخص. بنابراین، با خانم رئیس دفتر رئیس جمهور قرارداد نداشتیم بلکه با یک شخصیت حقوقی قرارداد داشتیم و روز بعد آن ممکن بود من یا این خانم عوض شویم و قرارداد سرجای خود می ماند.

*علت اینکه عنوان می کنید سیاسی است، چیست؟

من به قدرت اینها ربط نمی دهم بلکه به غوغاسالاری موجود در کشور ربط می دهم. چون اکثرر نمایندگان مجلس که بعداً با آنها صحبت کردم جوابی نداشتند و گفتند شما می گفتید و ما تذکر قانون اساسی می دادیم. گفتم اصل تحقیق و تفحص را نباید قبول می کردید اگر می خواستید قانون را رعایت کنید. شرکت خصوصی است و حق تحقیق و تفحص ندارید. به این توجهی نشده است.

* فولاد مبارکه یکی از قطب های فولادی کشور است اما همچنان این پرسش مطرح است که فولاد مبارکه خصوصی است یا دولتی؟

هر دو بود. کل جریان تحقیق و تفحص ۱۰۰ درصد سیاسی بود.

*هدف حاشیه های بوجود آمده دولت بود یا فولاد مبارکه؟

اصل تحقیق و تفحص خلاف و غیر کارشناسی است. متاسفانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط یک نماینده انجام شده که یک روز سابقه کار اجرائی ندارد. وقتی شما می خواهید یک صنعتی که صنعت مادر و لوکوموتیو است و یکی از استراتژیک ترین صنایع ایران بشمار می آید تحقیق و تفحص کنید باید فرد مسلط و آشنا باشد

توسط دکتر ژند

دکتر ژند