تبعی‌ها پس چه زمانی به داد سهامداران می‌رسند؟

اوراق تبعی چیست و با چه هدفی ایجاد شدند؟
اوراق اختیار فروش تبعی به چند روش انجام می‌شود؟
این اوراق از زمان آغاز انتشار تاکنون چه تأثیری بر بازار سرمایه داشته است؟


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65739207/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%9F

در این ویدیوی آموزشی، که به همت صدای بورس تهیه شده است، ضمن توضیح در مورد اوراق تبعی به عنوان راهکاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، به پرسش‌های زیر پاسخ داده شده است:

توسط دکتر ژند

دکتر ژند