تاکید وزارت صمت بر حفظ سهم حداقلی در ایران خودرورییس سازمان خصوصی سازی ضمن اشاره به تاکید مسئولان وزارت صمت بر حفظ سهم حداقلی خود ایران خودرو گفت: هر گونه تصمیم گیری و درباره سهام غیر مستقیم شرکت های وابسته دولتی در ایران خودرو منوط بر تصمیم گیری نهایی مجمع آن شرکت است. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64839559/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند