تامین مالی پروژه های صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران

گواهی اعتبار مولد (گام)، یک ضمانت نامه با قابلیت معامله در بازار پول و سرمایه است که در چارچوب مدیریت نقدینگی بانک مرکزی، تلاش می کند امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را فراهم کند.

هم افزایی شبکه بانکی کشور و صنایع مادر، ظرفیت های بزرگتری برای خدمت به مردم ایجاد می کند و بانک صادرات ایران با این هدف، – اخبار شرکت ها؛ به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی برای واحدهای تولیدی در جهت بهره بردن از ظرفیت های بازار سرمایه است.

پایان پیام/
کلید واژه ها: بانک صادرات ایران – صادرات ایران – بانک صادرات – سرمایه – بازار پول و سرمایه – بانک – شبکه بانکی کشور – واحدهای تولیدی – مدیریت نقدینگی – سرمایه در گردش – صنعت پتروشیمی – صادرات – بازار سرمایه – خدمت به مردم – روابط عمومی – تولید – بازار – ظرفیت – ایران – شبکه بانکی – ضمانت نامه – هم افزایی – پتروشیمی – نقدینگی – افزایی – قابلیت – زنجیره – تولیدی – معامله – اعتبار


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65315251/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند